(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Advokatska akademija Advokatske komore Srbije organizuje obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita. Nastava počinje u utorak 04.10.2022. predavanjima iz krivičnog i krivično-procesnog prava.

Počev od 04.10.2022. počinje pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita koju organizuje i sprovodi Advokatska akademija Advokatske komore Srbije. Raspored predavanja iz krivičnog i krivično-procesnog prava se daje u prilogu ove vesti.

Pozivaju se advokatski pripravnici koji su upisani u odgovarajući imenik Advokatske komore Beograda koji su zainteresovani da pohađaju pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita podnesu prijave Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije sa sledećim podacima: ime i prezime advokatskog pripravnika, ime i prezime advokata principala sa, adresom sedišta kancelarije, mail adresa i broj mobilnog telefona za kontakt.

Pripremna nastava je besplatna za advokatske pripravnike.

RASPORED PREDAVANJA

Štampa vesti