(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPŠTENJE ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA POVODOM IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA

S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

Advokatska komora Beograda izražava zabrinutost povodom izmena Krivičnog zakonika. Imajući u vidu da je pretežni deo izmena nastao kao reakcija na trenutno raspoloženje javnog mnenja a ne kao rezultat ozbiljne stručne rasprave i analize, očekujemo da će u praksi rezultirati brojnim nepravičnim situacijama u kojima izrečene kazne neće biti srazmerne društvenoj opasnosti konkretnih krivičnih dela i njihovih učinilaca.

U proteklom periodujavnost je bila fokusirana isključivo na dva pitanja: uvođenje kazne doživotnog zatvora i zabranu uslovnog otpusta. Međutim, u javnosti se vrlo malo zna da se predloženim izmenama značajno sužava krug krivičnih dela za koja se može izreći uslovna osuda. Za razliku od doživotnog zatvora koji se izriče u par desetina slučajeva, uslovna osuda se izriče u 60% slučajeva i to najčešće građanima koji se prvi i poslednji put nađu pred sudom. Imajući u vidu redukovanje uslovne osude i povećanje zaprećenih kazni zatvora sasvim je izvesno da će sudovi izricati veliki broj kratkotrajnih kazni zatvora kojima se ne mogu ostvariti efekti u zaštiti društva od kriminaliteta.

Ukoliko se pooštrava kaznena politika u odnosu na izvršioce teških krivičnih dela i one koji ponavljaju krivična dela, nema nikakve logike da se istovremeno sužava polje primena uslovne osude prema onima koji krivično delo izvrše prvi i jedini put. Jednom rečju, graćanin mora imati šansu da se u slučaju lakših krivičnih dela resocijalizuje bez odlaska u zatvor. Predloženim izmenama ova šansa se u prevelikoj meri sužava.

Povećavanje zaprećenih kazni, proširivanje slučajeva u kojima je zabranjeno ublažavanja i sužavanje primene uslovne osude rezultiraće povećanjem broja zatvorenika u Srbiji, kao i velikim brojem mladih ljudi koji će odlaskom u zatvor neminovno postajati deo kriminalnog miljea, iako je bila moguća njihova resocijalizacija uslovnom osudom.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

SAOPŠTENJE

Štampa vesti