(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PRAVOSNAŽNA SUDSKA PRESUDA O LEGALNOSTI IZBORA U ADVOKATSKOJ KOMORI BEOGRADA ODRŽANIH 13.05.2017.GODINE

  S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Višeg suda u Beogradu P1.115/17 kojom su odbijeni kao neosnovani svi tužbeni zahtevi za poništaj izbora u Advokatskoj komori Beograda održanih 13.05.2017.godine, na kojima je za predsednika komore izabran advokat Jugoslav Tintor.

Time je konačno, nakon pune dve godine suđenja, pravosnažnom sudskom presudom stavljena tačka na pitanje legaliteta rukovodstva AK Beograda.

Podsećamo da je Upravni odbor AKB na čijem je čelu Jugoslav Tintor vratio mandate advokatima Beograda radi provere sopstvenog legitimiteta i sproveo nove izbore za sve organe AK Beograda 04.11.2018.godine na kojima je po prvi put u istoriji komore glasalo hiljadu advokata. Ovim izborima otklonjena je svaka dilema oko toga ko uživa većinsku podršku beogradskih advokata jer je Jugoslav Tintor ponovo izabran za predsednika komore sa ubedljivih 760 glasova.

U sudskoj odluci se navodi da je u uslovima nepostojanja legitimnog Upravnog odbora jedino Skupština kao najviši organ komore mogla preuzeti ovlašćenja Upravnog odbora, da je Skupština sve odluke donela u skladu sa čl.33-48 Statuta kojim je uređen izbor organa AKB, tako što je na svoje dve sednice održane 08.04.2017.godine i 23.04.2017.godine donela odluku da se izborna Skupština zakaže za 13.05.2017.godine, zbog čega je sud odbio sve tužbene zahteve za poništaj izbora koji su sprovedeni 13.05.2017.godine, našavši da su tada izabrani legitimni organi AKB u skladu sa čl.14,16,18,22,23,33,40 i 41.Statuta AKB.

U sudskoj odluci se navodi i da je Upravni odbor AKB doneo odluku da se izborna skupština zakazuje za 10.06.2017.godine bez potrebnog kvoruma za raspravljanje i odlučivanje, kao i da su u radu Upravnog odbora na sednici održanoj 20.03.2017.godine učestvovali i članovi kojima su mandati poništeni pravosnažnim presudama Višeg suda u Beogradu P.21323/10 i P.21058/10.

Dakle, sud je zaključio da su na izbornoj skupštini 13.05.2017.godine svi organi AK Beograda izabrani na zakonit način.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

SAOPŠTENJE

Štampa vesti