(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATIMA BEOGRADA

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavam Vas da Advokatska komora Beograda organizuje koktel povodom kraja poslovne godine koji će se održati u Starom Dvoru-Beograd, Dragoslava Jovanovića 2 u petak 29.12.2017.godine u vremenu od 19,00 do 22,00 časova. Na koktel su pozvani svi advokati Beograda, a pozivnice su upućene na adrese sedišta advokatskih kancelarija.

Novo rukovodstvo AK Beograda rešilo je da stavi tačku na sve dosadašnje podele u advokaturi koje su nažalost obeležile poslednju deceniju rada advokatske komore. Kako su povodom ključnih pitanja od značaja za profesiju saglasni svi, smatramo da su podele u advokaturi veštačke i da je u proteklom periodu izgubljeno suviše vremena u borbi jednih protiv drugih. Cilj Upravnog odbora je da se prekine ovakvo stanje.

Umesto insistiranja na razlikama između advokata, delovanje novog rukovodstva biće usmereno ka jačanju zajedništva i solidarnosti među advokatima.

Zbog toga se obraćamo svim advokatima Beograda pozivom da se uključe u rad stručnih timova, da se odazovu pozivu na zajedničku proslavu povodom kraja poslovne godine i da podrže osnivanje Fonda solidarnosti koji bi trebalo da obezbedi novčanu pomoć kolegama koji su zbog bolesti, povreda ili trudnoće privremeno onemogućeni da se bave advokaturom.

Nastojaćemo i ubuduće da svim članovima advokatske komore obezbedimo ravnopravan položaj u ostvarivanju prava koja im u okviru profesionalnog udruženja pripadaju, kao i da obaveze jednako važe za sve advokate – nezavisno od privatnih poznanstava. Nadamo se da će advokatska komora postati kuća svih advokata i da nikad više neće biti privatizovana od strane malog broja privilegovanih koji su bliski rukovodstvu.

Cilj Upravnog odbora je da suštinski izmeni način dosadašnjeg funkcionisanja komore.

Zbog toga pozivam sve advokate da dostave advokatskoj komori svoje e-mail adrese, kako bi komunikacija između komore i advokata bila blagovremena i funkcionalna, što je neophodna pretpostavka za delotvornu odbranu vitalnih interesa profesije.

Želim Vam srećne praznike i puno uspeh u godini koja je pred nama.

                                                                                                    PREDSEDNIK

                                                                         ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                           Jugoslav Tintor, advokat

 

Štampa vesti