(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA VAS POZIVA NA PRVO ADVOKATSKO SAVETOVANJE HOTEL „MONA“ ZLATIBOR OD 26-28.10.2018.GODINE

                                         Advokatska komora Beograda Vas poziva na

                                               PRVO ADVOKATSKO SAVETOVANJE

                                HOTEL „MONA“ ZLATIBOR / 26-28.10.2018.GODINE

PETAK, 26.10.2018.godine

16,00 – 17,00 POZDRAVNE REČI

17,00 – 19,00 1.PANEL:„USTAVNI POLOŽAJ ADVOKATURE I DONOŠENJE ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI“

19,00 – 21,00 KOKTEL U ORGANIZACIJI AK BEOGRADA

SUBOTA 27.10.2018.godine

10,00-12,00 2.PANEL „KOL CENTAR ADVOKATSKE KOMORE – TEMELJ PRAVIČNOG SISTEMA ZA POSTAVLJANJA BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI“

12,00 – 13,00 PAUZA

13,00 – 15,00 3.PANEL „PROBLEMI SUDSKE PRAKSE U KRIVIČNOM POSTUPKU IZ PERSPEKTIVE ADVOKATURE“

15,00 – 16,00 PAUZA

16,00 – 18,00 4.PANEL „PROBLEMI SUDSKE PRAKSE U PARNIČNOM POSTUPKU IZ PERSPEKTIVE ADVOKATURE“

21,00 – 01,00 SVEČANA VEČERA U ORGANIZACIJI AK BEOGRADA

NEDELJA 28.10.2018.godine

10,00 – 12,00 5.PANEL „ODNOS ADVOKATURE I DRUGIH PRAVNIH PROFESIJA (JAVNI BELEŽNICI I JAVNI IZVRŠITELJI)“

12,00 – 13,00 6.PANEL „TONSKO SNIMANJE SUĐENJA–MOGUĆE TEHNIČKO REŠENJE“

AK Beograda je organizator celog savetovanja i ne postoji nikakva obaveza uplate kotizacije.

AK Beograda će u okviru savetovanja organizovati koktel i svečanu večeru za pozvane goste i sve ostale učesnike koji popune prijavu na početku prvog dana savetovanja – do popune kapaciteta.

Pozivamo sve zainteresovane advokate i advokatske pripravnike iz cele Srbije, kao i sudije, javne tužioce, sudijske i tužilačke pomoćnike da uzmu učešće u radu savetovanja i da u slučaju potrebe za pronalaženjem smeštaja ili prevoza kontaktiraju turističku agenciju „Viktory Travel“, Nikolaja Krasnova 17 (pored zgrade Višeg suda u Katanićevoj) http://www.victorytravel.rs/package/zlatibor/ ili 011-243-063, koja će im olakšati nalaženje smeštaja i prevoza uz povoljnije uslove.

                                                                          PREDSEDNIK AK BEOGRADA

                                                                                                                                                                                                    Jugoslav Tintor, advokat

SAVETOVANJE ZLATIBOR- PROGRAM

POZVANI UČESNICI

Štampa vesti