(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATU NIJE POTREBNO OVERENO PUNOMOĆJE DA BI PRIMIO SUDSKE TROŠKOVE I TROŠKOVE IZVRŠENJA – NARODNA SKUPŠTINA JE USVOJILA AUTENTIČNO TUMAČENJE ČL.48.ST.6.ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

ADVOKATU NIJE POTREBNO OVERENO PUNOMOĆJE DA BI PRIMIO SUDSKE TROŠKOVE I TROŠKOVE IZVRŠENJA – NARODNA SKUPŠTINA JE USVOJILA AUTENTIČNO TUMAČENJE ČL.48.ST.6.ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je dana 04.02.2020.godine Narodna skupština usvojila Predlog autentičnog tumačenja odredbe čl.48.st.6.Zakona o izvršenju i obezbeđenju (u prilogu vesti), koji je iniciran od strane advokatske komore i komuniciran sa Ministarstvom pravde i Narodnom skupštinom.

Član 48. stav 6 Zakona o izvršenju i obezbeđenju glasi:

“Kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu po zakonu overenog punomoćja kojim ga izvršni poverilac ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun.“

Autentično tumačenje čl.48.st.6.Zakona o izvršenju i obezbeđenju glasi:

„Ovu odredbu treba razumeti tako da advokatu nije potrebno overeno punomoćje da bi primio sudske troškove i troškov eizvršenja na svoj račun, osim ako zakon kojim se uređuje sudski postupak u kome je nastala izvršna isprava zahteva overu punomoćja“

Na ovaj način je stavljena tačka na tumačenje odredbe čl.48.st.6.Zakona o izvršenju i obezbeđenju da je za naplatu sudskih troškova od strane advokata potrebno posebno punomoćje koje je overeno od strane notara. Time je rešena jedna od najvažnijih primedbi advokature na izmene ZIO.

Predsednik AK Beograda

 Jugoslav Tintor, advokat

Predlog autentičnog tumačenja čl.48.st.6_

Štampa vesti