(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
АК БЕОГРАДА ОРГАНИЗУЈЕ ЧЕТИРИ ТРИБИНЕ ПОД НАЗИВОМ ИСКОРАК АДВОКАТУРЕ ИЗ ВАЈБЕР ПРОСТОРА

Поштоване колеге

Обавештавам Вас да АК Београда организује четири адвокатске трибине под називом:

„ИСКОРАК АДВОКАТУРЕ ИЗ ВАЈБЕР ПРОСТОРА“

Уверени да је дијалог међу адвокатима могућ и да га треба водити на начин који доликује адвокатури као професији – кроз аргументовану дискусију у оквиру које би се расправила сва спорна и недоречена питања, организујемо четири трибине на којима ће бити речи о проблемима са којима се суочава адвокатура. Дискусију ће модерирати Југослав Тинтор, председник АК Београда а отвориће је у својству панелиста представници адвокатуре у радним групама Министарства правде за поједина питања, представник ОЕБС-а, представник Кол центр, дисциплински тужилац АКС и члан УО АКБ. У оквиру трибине могућност активног учешћа у дискусији имаће сви присутни адвокати. Циљ који желимо постићи је искорак изван оквира „вајбер комуникације“ и покретање дијалога о актуелним питањима од значаја за адвокатску професију. Позивамо све заинтересоване колеге.

1.ЗАКОН О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ, ПОДЗАКОНСКИ АКТИ И ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ЗАКОНА

Дана 25.09.2019.године у 17,00 часова у сали Адвокатске академије, Дечанска 13/VI

Биљана Бјелетић, представник АКС у радној групи Министарства правде за бесплатну правну помоћ

Леа Герасимовић, представник АКС у радној групи Министарства правде за бесплатну правну помоћ

2.ЗАКОН О ПОСРЕДОВАЊУ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА И ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Дана 26.09.2019.године у 17,00 часова у сали Адвокатске академије, Дечанска 13/VI

Тања Арсић, представник АКС у радној групи Министарства правде за закон о посредовању

Јасмина Милутиновић, представник АКС у радној групи Министарства правде за закон о извршењу

3.УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ КОЛ ЦЕНТРА – МОГУЋА УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА

Дана 27.09.2019.године у 17,00 часова у сали Адвокатске академије, Дечанска 13/VI

Жарко Марковић, правни саветник Мисије ОЕБС-а у Србији

Марија Николић, менаџер оператера Кол центра

4.КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ И АДВОКАТСКА ТАРИФА – ПОТРЕБНЕ ИЗМЕНЕ

Дана 30.09.2019.године у 17,00 часова у сали Адвокатске академије, Дечанска 13/VI

Ана Божић, дисциплински тужилац АК Србије

Ђорђе Мара, члан УО АК Београда

 ПРЕДСЕДНИК

 АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокaт

ПРИЛОГ

Штампа вести