(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
DOPIS GRADU BEOGRADU SA ZAHTEVOM DA SE ADVOKATIMA I ADVOKATSKIM PRIPRAVNICIMA OMOGUĆI KORIŠĆENJE JAVNOG PREVOZA
GRAD BEOGRAD – G-DINU GORANU VESIĆU, ZAMENIKU GRADONAČELNIKA

Poštovani g. Vesiću,

Imajući u vidu da je najavljeno okončanje vanrednog stanja i normalizacija javnog prevoza u Gradu Beogradu počev od 08.05.2020.godine, ali tako će u prvoj fazi korišćenje gradskog prevoza biti omogućeno samo zaposlenim licima, obraćam Vam se blagovremeno kako bi kod donošenja odluke o načinu korišćenja gradskog prevoza uzeli u obzir i sledeće činjenice:

U Beogradu živi i radi 4.900 advokata i 3.500 advokatskih pripravnika – članova AK Beograda. Oni se bave zaštitom prava građana i svoje aktivnosti obavljaju ne samo u advokatskim kancelarijama, već i pred sudovima, tužilaštvima i organima državne uprave u čije prostorije moraju pristupati u okviru obavljanja svog posla, a da bi u ove prostorije pristupali moraju koristiti i gradski prevoz.

Advokat je fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost i nije formalno u radnom odnosu. Status advokata stiče se upisom u imenik AK Beograda i dokazuje overenom advokatskom legitimacijom, koja predstavlja javnu ispravu. Advokatski pripravnici imaju zaključene ugovora sa advokatima kod kojih su na pripravničkoj prkasi i na osnovu zaključenog ugovora teče im pripravnički staž, pri čemu neki pripravnici zaključuju ugovor o radu na određeno vreme, a većina ugovor o volonterskom radu. Status advokatskog pripravnika dokazuje se overenom legitimacijom, koja predstavlja javnu ispravu.

Advokatura je samostalna i nezavisna služba pružanja pravne pomoći građanima, bez koje je rad pravosuđa nezamisliv. Zbog toga je neophodno obezbediti da advokati i advokatski pripravnici u pogledu korišćenja gradskog javnog prevoza budu u potpunosti izjednačeni sa svim zaposlenim licima.

Advokati nemaju svog poslodavca, već samo vlastodavca – svoje klijente. AK Beograda nije poslodavac svojim članovima i ne može im izdavati radne naloge kojima bi se dokazivao radni status advokata i advokatskih pripravnika. Jedini dokaz aktivnog statusa advokata jeste njegova legitimacija koja kao javna isprava mora biti dovoljan dokaz da je neko lice poslovno angažovano, zbog čega mu je korišćenja javnog gradskog prevoza neophodna pretpostavka da obavi svoje redovne poslove obaveze.

U tom smislu, predlažem da prilikom uređivanja režima javnog prevoza u Beogradu počev od 08.05.2020.godine, svim advokatima i advokatskim pripravnicima bude omogućeno korišćenje javnog prevoza uz važeću BUS-PLUS karticu (da su platili kartu), poštovanje svih propisanih zaštitnih mera (da poseduju masku i rukavce) ukoliko raspolažu overenom advokatskom/pripravničkom legitimacijom (kojom javnom ispravom dokazuju status advokata/adv.pripravnika – umesto posedovanja radnog naloga).

Predlažem da u okviru svojih nadležnosti preduzmete sve potrebne korake kako bi korišćenje javnog prevoza u Beogradu počev od 08.05.2020.godine bilo omogućeno i svim advokatima i advokatskim pripravnicima, uz prezentovanje legitimacije, plaćanje karte i poštovanje neophodnih mera zaštite.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

Štampa vesti