(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
DOPIS PREDSEDNIKA AK BEOGRADA UPUĆEN PREDSEDNIKU VIŠEG SUDA U BEOGRADU SA KONKRETNIM PREDLOZIMA

VIŠEM SUDU U BEOGRADU

PREDSEDNIKU SUDA – SUDIJI ALEKSANDRU STEPANOVIĆU

Poštovani Predsedniče Stepanoviću,

Nakon okončanja vanrednog stanja u Višem sudu u Beogradu je uspostavljen poseban režim rada koji podrazumeva obavezno zakazivanje uvida u spise, ograničavanje broja mesta za uvid u spise, ograničavanje vremena trajanja uvida u spise, ograničavanje rada sudskog šaltera za informacije, ograničavanje rada sudskog šaltera za prijem podnesaka, ograničavanje rada sudskih pisarnica i drugo

U vreme kada je ovaj režim rada suda uspostavljen prema oceni stručnjaka postojala je opasnost od širenja virusa u meri koja opravdava ovakve mere zaštite. Međutim, od tada je proteklo 30 dana.  Opšte je poznato da se u međuvremenu ocena stručnjaka izmenila i da je opasnost od širenja virusa znatno manja. Primera radi, danas je obavezno nošenje maski još samo u javnom gradskom prevozu. Zbog toga smatram da je u cilju obezbeđenja preduslova za ostvarenje prava na pristup sudu građana Srbije i elementarnih pretpostavki za normalnog funkcionisanje advokata u obavljanju svog poziva, potrebno izmeniti režim rada Višeg suda u Beogradu na sledeći način:

1.da se omogući ostvarivanje prava na uvid u spise bez prethodnog zakazivanja, kao i da uvid u spise odobrava referent pisarnice na osnovu uvida u punomoćje koje se nalazi u spisima predmeta. Kako je uvid u spise neophodna pretpostavka da bi se sastavio zahtev za kopiranje koji potom odobrava postupajući sudija – treba izbeći situacije da se najpre zakazuje uvid, a zatim zakazuje fotokopiranje jer se predmet bez potrebe „šeta“ dva puta na odobrenje. Uvid je oduvek bio moguć na osnovu punomoćja, a samo se za kopiranje u krivičnim predmetima spis iznosio postupajućem sudiji, dok je u parničnim predmetima kopiranje spisa mogao odobriti i šef pisarnice.Tako je Viši sud funkcionisao u Palati pravde pre renoviranja i ne vidim razlog zbog kojeg ovako ne bi mogao funkcionisati i u budućnosti.

2.da se omogući korišćenje svih raspoloživih mesta u prostoriji namenjenoj za uvid u spise, kao i da se trajanje uvida vremenski ne ograničava. Smatram da advokati koji vrše uvid treba sami da odluče da li se osećaju ugroženim ako sede u prostoriji sa deset drugih kolega, a ne da se broj mesta za uvid smanjuje odlukom sudske uprave – što posredno onemogućava advokate da blagovremeno ostvaruju svoje pravo na uvid, od kojeg zavisi niz drugih radnji koje advokat preduzima u okviru svog zastupanja.

3.da se omogući uobičajen rad šaltera za informacije i šaltera za predaju podnesaka, kao i uobičajen rad sudskih pisarnica – bez ikakvih ograničenja. Za ograničenje rada do 13,00 časova više nema razloga, jer se pravi bespotrebna gužva tokom vremena u kojem šalter radi i predugački periodi u kojim šalteri ne rade, tokom kojih radnici sede sa druge strane šaltera ali nisu ovlašćeni da daju informaciju ili primaju podneske.

Predlažem da u okviru svojih nadležnosti preduzmete potrebne korake da se izmeni postojeći vanredan režim rada i uspostavi redovan režim tj. normalno stanje.

Obraćam Vam se sa dva predloga za unapređenje načina funkcionisanja u zgradi Palate pravde:

1.Imajući u vidu da je nakon renoviranja „Palate pravde“ nestala prostorija advokatskog bifea koja se nalazila u prizemlju zgrade, kao i da je odredbom čl.86.st.7.Sudskog poslovnika propisano da će se u svim sudovima sa većim obimom posla odrediti prostorija za advokate, predlažem Vam da za ovu prostoriju odredite zastakljenu prostoriju na drugom spratu, koja po svojoj veličini i položaju ispunjava uslove da bude određena za ovu namenu.

Istovremeno napominjem da je potrebno na ovu prostoriju staviti tzv.neprovidne folije – kako bi se advokati koji je koriste osećali konforno i kako ne bi bili izloženi pogledima neodrećenog broja lica koji prolaze okolnim hodnicima. Troškove nabavke i postavljanja ove folije spremna je da snosi AK Beograda. Pretpostavljam da je u ovoj prostoriji instalirana struja i internet, a ukoliko nije bilo bi neophodno sprovesti ove instalacije kako bi ovu prostoriju AK Beograda mogla opremiti sa dva računara, štampačem (koji su već korišćeni dok ste se nalazili u zgradi u Katanićevoj ulici), kao i kafe aparatom i aparatom za vodu – kako bi se advokati u ovoj prostoriji mogli odmoriti u vremenu između suđelja i na računarima nešto korisno uraditi – napisati kratak podensak ili poslati email. Imajući u vidu da se u ovoj prostoriji već nalaze stolovi i stolice, uz Vaše dopuštenje bi postojeći nameštaj koristili i na ulazu u prostoriju jasno naznačili da je reč o „Prostoriji za advokate“. Na ovaj način bi ispunili uslov koji Sudski poslovnik propisuje za sudsku zgradu kao što je Palata pravde

2.Imajući u vidu činjenicu da je nakon renoviranja „Palate pravde“ renovirana i šalter sala u kojoj sada postoji izrazito veliki broj šaltera – za informacije o predmetima i za prijem podnesaka, smatram da su se konačno stekli uslovi da se odredi jedan „šalter za advokate“ na kojem bi prioritet imali advokati, a što je podsetiću Vas do sada postojalo pre nego što je Palate pravde renovirana. Tada su postojala samo dva šaltera na prvom spratu od kojih je jedan bio „šalter za advokate“.

Pored posebnog šaltera za informacije, predlažem da uvedete i jedan „šalter za advokate“ koji bi bio za prijem podnesaka. Ovo je moguće bez uvođenja dodatnih izvršilaca, ukoliko samo jedan šalter koji se nalazi odmah pored redovnog šaltera za prijem obeležite kao „šalter za advokate“ i s tim da se postojeći referent koji radi na prijemu odnosi prema ovom šalteru po prioritetu i vrši prijem uvek kada na tom šalteru ima nekog, a kada nema nikog – rešava redovan prijem podnesaka na redovnom šalteru za prijem. Za ovo ima tehničkih uslova, samo je potrebno označiti šalter i uputiti referente u novi režim rada, za šta se iskreno nadam da će biti dobre volje na Vašoj strani.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

PREDLOG ZA NORMALIZACIJU STANJA

PROSTORIJA ZA ADVOKATE I ŠALTERI

Štampa vesti