(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
DOPIS PREKRŠAJNOG SUDA U BEOGRADU

Poštovane koleginice i kolege,

            Obaveštavamo Vas da se Advokatska komora Beograda, povodom pritužbi advokata na postupanje Prekršajnog suda u Beogradu, a  u  skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda donetoj na sednici održanoj dana 21.4.2022.godine, obratila Prekršajnom sudu u Beogradu sa zahtevom da obaveste Komoru da li se u Prekršajnom sudu u Beogradu vrši upisivanje  svih lica koja pristupe u sud,  uključujući i advokate,  i ako se  upisuju,  povodom čega i na osnovu kog propisa se postupa na takav način.

            Prekršajni  sudu u Beogradu je dopisom od 25.5.2022.godine odgovorio na zahtev Advokatske komore Beograda, sa čijom sadržinom se možete upoznati u prilogu obaveštenja.

Dopis Advokatske komore Beograda

Dopis Prekršajnog  sudu u Beogradu

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Štampa vesti