(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
DOPUNA IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA AK BEOGRADA ZA PERIOD 01.04.2021 – 05.06.2021.GODINE

DOPUNA IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA
za period 01.04.2021.godine – 05.06.2021.godine


1. Okončani su svi sudski postupci pokrenuti u prethodnom periodu

U cilju konsolidacije jedinstva beogradske advokature postignut je dogovor

-da se svi sudski postupci koji su pokrenuti povodom izbornih postupaka u prethodnom periodu obustave – povlačenjem svih tužbi i odricanjem od svih tužbenih zahteva.

Time je okončana jedna decenija koju su obeležili konflikti u advokaturi. Očekujemo da probleme advokature nikada više neće rešavati sudovi, već Skupština advokata.

2.Otklonjene su sve posledice paralelizma u funkcionisanju AK Beograda

Upravni odbor je doneo odluku da se u interesu pravne sigurnosti građana:

– ponove postupci za upis u imenik svim advokatima i pripravnicima kojima je izdata legitimacija overena pečatima AK Beograda koji su oglašeni nevažećim, kao i da im se kao datum upisa prizna datum polaganja zakletve pred advokatom Vladimirom Gajićem

– prizna ostvareni staž i statusne promena svim advokatima i pripravnicima kojima je bila izdata legitimacija overena pečatima AK Beograda koji su oglašeni nevažećim

– priznaju sve uplate advokata i pripravnika koje su izvršene na račun AK Beograda kod „Erste banke” AD, kao i sve gotovinske uplate koje su konstatovane u evidenciji uplata

– priznaju svi troškovi konstatovani u specifikaciji troškova za period tokom kojeg su preduzimane aktivnosti od strane advokata izabranih na skupu održanom 10.06.2017.

– naloži službi računovodstva da priznate uplate i priznate troškove evidentira u poslovnom knjigovodstvu i elektronskim evidencijama o stanja dugovanja AK Beograda

Time su konačno otklonjene sve statusne i finansijske posledice koje je paralelizam u funkcionisanju komore proizveo u odnosu na sve advokate i advokatske pripravnike.

3.AK Beograda ponovo raspolaže sredstvima na računu kod „Erste banke”

Erste banke donela je odluku da omogući raspolaganje sredstvima na računu Jugoslavu Tintoru, predsedniku AK Beograda i jedinom zakonskom zastupniku komore.

4.Izborna skupština AK Beograda održana je 08.05.2021.godine

Dana 08.05.2021.godine održana je Izborna skupština AK Beograda na kojoj je 1248 advokata Beograda izabralo predstavnike u Skupštini i Upravnom odboru AK Srbije. Na ovim, do sada najmasovnijim izborima u istoriji beogradske advokature izborni proces je sproveden u kolegijelnoj atmosferi i uz striktno poštovanje svih izbornih pravila koje obezbeđuju puno pouzdanje u verodostojnost izbornih rezultata.

Činjenica da su na izbore izašli svi i da nikakvih prigovora nije bilo govori da je advokature Beograda konačno izašla iz začaranog kruga konfrontacija i da je kadra da izborni proces sprovede na način koji dolikuje profesiji.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

DOPUNA IZVEŠTAJA O RADU UO AKB
Štampa vesti