(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
INFORMACIJA O DINAMICI DOSTAVLJANJA ZAŠTITNIH SREDSTAVA „DEZIDERM F” I HIRURŠKIH RUKAVICA

Upravni odbor AK Beograda je doneo odluku da se u uslovima vanrednog stanja za potrebe svih advokata Beograda kojima je to potrebno – kupe medicinska zaštitna sredstva: sredstva za hiruršku dezinfekciju ruku „DEZIDERM F” (baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid na bazi 70% etil alkohola i o-fenilfenola) i hirurške rukavice, koja će AK Beograda besplatno podeliti i dostaviti na adrese svih advokata koji se prijave i to tako što će svaki advokat dobiti po 2 litre dezinfekcijskog sredstva i po 10 pari rukavica.

AK Beograda je dana 23.03.2020.godine opštim pozivom preko e-mailova i preko sajta pozvala sve advokate Beograda kojima su zaštitna sredstva potrebna – bez obzira na godine starosti, da ukoliko žele da im se ova sredstva dostave na adresu prebivališta kurirskom službom „City Express” upute email AK Beograda na: office@akb.org.rs i da u emailu navedu ime i prezime, broj legitimacije, broj mobilnog telefona i adresu svog prebivališta.

Ovim putem obaveštavamo advokate da se u periodu 23.03.2020. do 31.03.2020.godine na poziv AK Beograda prijavilo 2.000 advokata za čije potrebe je nabavljeno 4.000 litara sredstva za hiruršku dezinfekciju ruku i 20.000 pari hirurških rukavica.

Imajući u vidu da je nabavka i dostava zaštitnih sredstava u proteklih nedelju dana bila sukcesivna, kao i da je sa danom 31.03.2020.godine zaključen postupak prijavljivanja, obaveštavamo advokate da je do 31.03.2020.godine isporučeno 750 pošiljki i da preostaje da se isporuči još 1250 u narednim danima.

 Kako je kurirska služba „City Express” u mogućnosti da isporuči oko 300 pošiljki dnevno, molimo sve kolege za strpljenje jer nije tehnički moguće u vanrednim okolnostima organizovati isporuku 2000 pošiljki na adrese 2000 advokata u nekoliko dana. Dodatni problem predstavlja i to što kurirska služba ne radi vikendom, tako da tada nema dostave.

U pogledu načina dostave, skrećemo kolegama pažnju da će od strane kurirske službe „City Express” na dan dostavljanja dobiti sms poruku – kako bi očekivali dostavu pošiljke i da će ih dostavljač pozvati telefonom pri isporuci ili da izađu ispred zgrade u kojoj žive i preuzmu pošiljku ili da otvore vrata zgrade kako bi im se dostavila na vrata stana.

Kolege koje su tražile da im se zaštitna sredstva dostave na adresu van teritorije Beograda biće e-mailom pozvani da dostave adresu za dostavljanje na teritoriji Beograda.   Konačno, kolege koje iz nekog razloga nisu bile u mogućnosti da prime pošiljku ili dostava nije realizovana iz nekog drugog razloga, mogu očekivati da će nakon okončanja postupka dostave svim kolegama – u zavisnosti od broja neuručenih pošiljki biti određen način na koji će im se dostava pošiljke ponoviti ili tako što će im se ponovo dostaviti na adresu ili tako što će biti pozvani da preuzmu pošiljku na adresi sedišta komore.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

INFORMACIJA O DINAMICI DOSTAVLJANJA ZAŠTITNIH SREDSTAVA – “DEZIDERM F” I RUKAVICA

Štampa vesti