(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
INFORMACIJA O STAVU UPRAVNOG ODBORA AK BEOGRADA POVODOM NAJAVLJENIH IZMENA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

INFORMACIJA O STAVU UPRAVNOG ODBORA AK BEOGRADA POVODOM NAJAVLJENIH IZMENA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor AK Beograda na sednici održanoj 03.09.2019. godine doneo zaključke kojima je zauzeo stav povodom predloga za uvođenje obaveznog prvog sastanka sa medijatorom. Iako u ovom momentu još uvek ne postoji ni radni tekst nacrta predloga za izmenu i dopunu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, smatramo da je potrebno ukazati na sledeće:

1.AK Beograda je protiv obaveznosti medijacije u bilo kom obliku, uključujući i uvođenje obaveznog prvog sastanka sa medijatorom kao preduslov za pokretanje ili vođenje sudskog postupka.

2.Zakonom o advokaturi propisano je da pravnu pomoć građanima pruža advokatura i da pružanje pravne pomoći obuhvata i posredovanje u cilju mirnog rešavanja sporova. Kodeks profesionalne etike propisuje obavezu advokata da klijentu ukaže na mogućnost i celishodnost rešavanja slučaja mirnim putem. Zakonom o parničnom postupku propisana je obaveza suda da ukaže strankama na mogućnost mirnog rešavanja spora. Ovakav normativni okvir je dovoljan za mirno rešavanje svih sporova kod kojih postoji mogućnost za postizanja komprimisa i uređenje spornih odnosa bez pokretanja sudskog postupka.

3.Pokušaj pregovora za mirno rešavanje spora prethodi svakom sudskom postupku, a uspeh pregovora zavisi pre svega od volje stranaka da svoj spor reše mimo suda. Kako je nepoznat ukupan broj sporova koji su u praksi rešeni mirnim putem bez podnošenja tužbe, jasno je i da se ocena uspešnosti medijacije u Srbiji odnosi samo na slučajeve mirnog rešenja nakon što je sudski postupak pokrenut a ne i na slučajeve mirnog rešenja do kojih dolazi pre pokretanja sudskog postupka, što znatno relativizuje tvrdnju da se medijacija u Srbiji navodno ne primenjuje.

4.Ideja o uvođenju obaveznog prvog sastanka sa medijatorom kao preduslova za podnošenje tužbe samo će trenutno rasteretiti rad sudova u Republici Srbiji, ali će dugoročno gledano graćane udaljiti od efikasne sudske zaštite njihovih prava i dodatno komrpomitovati ostvarenje njihovog prava na pristup sudu. Ovakvo rešenje bi sasvim izvesno rezultiralo dužim trajanjem postupaka i dodatnim troškovima postupka, jer se u sudski postupak veštački uvodi kao obavezna i formalna faza pregovora, a stranke se obavezuju da snose troškove ove faze i u svim onim slučajevima u kojim su pregovori potpuno bespredmetni.

5.Građani imaju pravo na sudsku zaštitu njihovih prava i ne mogu trpeti nikakve procesne konsekvence u slučaju u kojem ovo svoje pravo žele da ostvare. Jednom rečju, medijacija predstavlja samo mogućnost za građane, ali ne može biti njihova obaveza i ne bi trebala da dodatno usporava i poskupljuje sudske postupke.

Kada bude bio poznat nacrt predloga za izmenu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, bićemo u mogućnosti da zauzmemo stavove u odnosu na konkretne predloge.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

INFORMACIJA O STAVU UO AKB

Štampa vesti