(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
ИНИЦИЈАТИВА АК БЕОГРАДА ЗА ТОНСКО СНИМАЊЕ СВИХ СУЂЕЊА

ИНИЦИЈАТИВА АК БЕОГРАДА ЗА ТОНСКО СНИМАЊЕ СВИХ СУЂЕЊА

АК Београда je поднела иницијативу Министарству правде за увођење тонског снимања свих суђења, јер у судницама највећи проблем представља начин вођења записника. Закон прописује сачињавање записника у који се уноси битна садржина датих исказа и то у облику приповедања, што подразумева право суда да препричава исказе странака и сведока у записник на начин како их је суд разумео. Ово право се у пракси врло често злоупотребљава тако што се приликом парафразирања исказа губе врло важни детаљи, након чега се губи много времена у отклањању „случајних или намерних“ грешака у парафразирању онога што је у судници изговорено.

Када овај проблем сагледамо у светлу ограниченог броја судница и ограниченог броја судија, закључујемо да би решење овог проблема требало да буде боља алокација расположивих ресурса која подразумева скраћење времена коришћења судница у сваком предмету тако што би се ток суђења снимао а тонски запис транскрибовао након суђења – изван суднице. На овај начин се смањује број сати коришћења суднице по предмету, тако да ће исти судија у истој судији дневно моћи одржати већи број суђења, чиме ће се повећати ефикасност и истовремено унапредити квалитет поступка.

Обавезно снимање успоставило би ред у судници, обезбедило пристојност у понашању суда и странака и омогућило би санкционисање сваке злоупотребе процесних права, јер се може очекивати да би се и странке и суд уздржавали од ексцесних поступака када би знали да се цео ток поступка тонски бележи и да тај снимак може послужити као доказ у поступку пред надлежним дисциплинским органима или у поступку за изузеће судије.

У прилогу се можете упознати са детаљима иницијативе АК Београда за тонско снимање суђења.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 

Југослав Тинтор, адвокат     


ИНИЦИЈАТИВА АК БЕОГРАДА ЗА ТОНСКО СНИМАЊЕ СВИХ СУЂЕЊА                                                                                                                             

                                                                                                                                                       

Штампа вести