(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA IZBORE ZAKAZANE ZA 04.11.2018.GODINE

Izborna komisija Advokatske komore Beograda na svojoj sednici održanoj dana 19. oktobra 2018. godine, utvrdila je jedinstveni birački spisak za izbore zakazane za 04. novembar 2018. godine.

  • Napomena: Jedinstveni birački spisak Advokatske komore Beograda objavljen na ovoj internet strani, ne sadrži jedinstvene matične brojeve građana, saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/20)

 ODLUKA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

BIRAČKI SPISAK

 

Štampa vesti