(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
O B A V E Š T E NJ E

Poštovane koleginice i kolege,


Obaveštavamo Vas da  je Upravni odbor  Advokatske komore Srbije dana 11.8.2022.godine doneo odluku da se uputi zahtev Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija za izmenu Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

U prilogu se možete upoznati sa  zahtevom koji je Advokatska komora Srbije uputila Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija, kao i sa analizom koju je sačinio poreski savetnik g.Oliver Andrun „Paušalno oporezivanje advokatske delatnosti“, na osnovu koje je doneta navedena odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Zahtev AK Srbije upućen Vladi RS  i Ministarstvu finansija

Analiza „Paušalno oporezivanje advokatske delatnosti“

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA  

Štampa vesti