(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
Обавештавамо Вас  да је  Управни одбор Адвокатске коморе Београда на седници одржаној дана 07.06.2022.године донео одлуку којом се уводи обавезно  полагање адвокатског испита пред Адвокатском комором Београда,  као услов за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас  да је  Управни одбор Адвокатске коморе Београда на седници одржаној дана 07.06.2022. године донео одлуку којом се уводи обавезно  полагање адвокатског испита пред Адвокатском комором Београда,  као услов за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Београда број 4235/2022 од 07.06.2022.године о обавезном  полагању адвокатског испита пред Адвокатском комором Београда као условом за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда примењиваће се од 01.07.2022. године, као даном објављивања  одлуке на сајту Адвокатске коморе Београда.

Кандидатима за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда који су адвокатски испит положили пред Адвокатском комором Србије до 01.07.2022.године, као и кандидатима  који су захтев за полагање адвокатског испита пред Адвокатском комором Србије предали до 30.06.2022. године признаће се положен адвокатски испит, без обзира  на датум подношења захтева за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.

Кандидатима за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда који адвокатски испит пријаве за полагање након 01.07.2022. године, признаће се положен адвокатски испит само уколико су адвокатски испит положили пред Адвокатском комором Београда. 

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

О Д Л У К А

Штампа вести