(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU UREDBE VLADE RS NA OSNOVU KOJE PRESTAJU DA TEKU ROKOVI U UPRAVNIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU UREDBE VLADE RS NA OSNOVU KOJE PRESTAJU DA TEKU ROKOVI U UPRAVNIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

U cilju zaštite prava građana i otklanja nja budućih štetnih posledica u ogromnom broju slučajeva u kojim će biti ugrožena prava građana – u slučaju dostavljanja odluka protiv kojih se mogu izjaviti pravni lekovi u preklizivnim rokovima, AK Beograda je 18.03.2020.godine uputila dopis da Vlada RS kao jednu od mera vanrednog stanja donese i Uredbu da rokovi počinju da teku po prestanku vanrednog stanja.

Dana 20.03.2020.godine Vlada RS je donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja, o čemu smo Vas informisali, uz napomenu da AK Beograda očekuje da će i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu predložiti Vladi RS da prestanu da teku rokovi u upravnim postupcima.

            Ovim putem Vas obaveštavamo da je Vlada RS donela Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja 05 broj 110-2803/2020 od 24.03.2020.godine kojom je propisano:

1.Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u RS    NE MOGU SNOSITI POSLEDICE ZBOG NEPOSTUPANJA U ROKOVIMA propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci

2.Dostavljanje pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, SMATRAĆE SE izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

3.Rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, SMATRAĆE SE isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

4.Propisani rokovi za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog državnog organa donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 tokom vanrednog stanja, te za podnošenje zahteva za dostavljanje pismenog otpravka tog rešenja, počinju da teku od prestanka vanrednog stanja.

Ovim se obezbeđuje da zbog ograničenja ustavnih prava u uslovima vanrednog stanja, građani ne budu trajno lišeni ostvarenja prava koja su predmet upravnih postupaka, samo iz razloga što je istekao prekluzivan rok u kojem se objektivno nije moglo postupiti u uslovima koje vanredno stanje podrazumeva.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU UREDBE VLADE RS NA OSNOVU KOJE PRESTAJU DA TEKU ROKOVI U UPRAVNIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

Štampa vesti