(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA- ISPITNI ROK MAJ 2019.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA- ISPITNI ROK MAJ  2019.
Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita pred komisijom Advokatske komore Beograda u MAJSKOM  ispitnom roku zakazan za UTORAK 21.05.2019.godine u 15,00 časova.
Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita sa sledećom dokumentacijom dostavite najkasnije do PETKA 17.05.2019. godine. do 14.00 časova
Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita :
– zahtev za prijavu adv.ispita (u slobodnoj formi )
– overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseca)
-overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu ( ne starije od 3 meseca)
-fotokopija lične karte bez čipa odnosno izvod iz čipa lične karte, ukoliko poseduje čip
– dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita ( visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda 200-2359850101862-45 )
NAPOMENA:
1. Pravni izvori za pitanja iz ispitne oblasti PROPISI O ADVOKATURI su :

 1.  Zakon o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011 i 24/2012 OUS ) objavljen na sajtu AKB;
 2. novi Statut Advokatske komore Beograda („Sl. list grada Beograda“ 37/2018) objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda ;
 3. Statut Advokatske komore Srbije („ Sl. glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) objavljen na sajtu Advokatske komore Srbije ;
 • pravni izvori iz tačke 5, 6, 7 i 8, objavljeni su na sajtu Advokatske komore Srbije ;
  Pravni izvori za pitanja iz ispitne oblasti ETIKE ADVOKATA su :


• pravni izvori iz tačke 2,3,4 i 5 objavljeni su na sajtu Advokatske komore Srbije ;
Pravni izvori za pitanja iz oblasti ADVOKATSKA TARIFA su :

 1. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl.glasnik RS“ 121/2012 );
 2. Kodeks profesinalne etike advokata ( „Sl.glasnik RS“ 27/2012 ) ;
  • pravni izvori iz tačke 1 i 2 objavljeni su na na sajtu Advokatske komore Beograda ;
  U PRILOGU OVOG OBAVEŠTENJA NALAZI SE PRAVILNIK O ADVOKATSKOM ISPITU
  PREDSEDNIK KOMISIJE
  ZA ADVOKATSKI ISPIT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA Dr Veljko Delibašić, advokat
Štampa vesti