(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA- ISPITNI ROK NOVEMBAR 2018.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA- ISPITNI ROK NOVEMBAR 2018.

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita, pred komisijom Advokatske komore Beograda, u NOVEMBARSKOM  ispitnom roku zakazan za UTORAK  04.12.2018. godine u 14,00 časova.

Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita uz svu neophodnu dokumentaciju dostavite najkasnije do PETKA  30.11.2018. godine. do 14.00 časova

NAPOMENA:

  1. Pitanja iz oblasti PROPISI O ADVOKATURI postavljaju se iz

– Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011 i 24/2012 OUS ) ; objavljen na sajtu AKB

– novog Statuta Advokatske komore Beograda („Sl. list grada Beograda“ 37/2018)  koji je objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda ;

– Statuta Advokatske komore Srbije („ Sl. glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) koji je objavljen na sajtu Advokatske komore Srbije;

  1. Pitanja iz oblasti ETIKE ADVOKATA postavljaju se iz Kodeksa profesinalne etike advokata („Sl.glasnik RS“ 121/2012 ) koja je objavljena na sajtu Advokatske komore Beograda;
  2. Pitanja iz oblasti ADVOKATSKA TARIFA postavljaju se iz Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl.glasnik RS“ 121/2012 ) koji je objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda;

     Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita :

–  zahtev za prijavu adv.ispita (u slobodnoj formi )

– overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom    fakultetu (ne starije od 3 meseca)

-overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu ( ne starije od 3 meseca)
-fotokopija lične karte bez čipa odnosno izvod iz čipa lične karte, ukoliko poseduje čip
– dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita ( visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda 200-2359850101862-45 )

 

 

Štampa vesti