(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA KOMISIJE ZA NADZOR ZAKONITOSTI PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI AKB

OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA

KOMISIJE ZA NADZOR ZAKONITOSTI PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI AKB

 

Poštovane kolege, 

                Obaveštavamo Vas da je počela sa radom Komisija za nadzor zakonitosti pružanja pravne pomoći AK Beograda i da ista broji 15 članova.

                 Zadatak Komisije će biti :

                 1.    Da razmotri sve relevantne propise u vezi pravnih uporišta i imperativnih normi na kojima bi počivali aktivnosti koje će AKB preduzimati, kao i da sačini predlog šablonskih akata za pokretanje postupaka protiv nadripisara

                2.    Da izvrši identifikaciju subjekata koji nezakonito pružaju pravnu pomoć i sa njima povezanih lica (na osnovu istraživanja i dojava advokata koji primete te slučajeve).

                3.    Da prikupi dokaze da se pravna pomoć pruža i da je ostvarena imovinska korist, sa namerom bavljenja nezakonitim pružanjem pravne pomoći – nadripisarstvom.

                4.    Da pripremi inicijalne akte i da zastupa AK Beograda u sudskim postupcima

                5.    Da prikupi dokaze o greškama i šteti koju su građani pretrpeli usled saradnje sa subjektima koji nezakonito pružaju pravnu pomoć.

                 Komisija će predložiti krivične prijave, tužbe i iniciranje inspekcijske i drugih vidova kontrole od strane nadležnih organa. 

               Upravni odbor AKB poziva sve zainteresovane advokate da se uključe u rad Komisije imajući u vidu da je sve više slučajeva nezakonitog pružanja pravne pomoći. 

               Zainteresovani advokati se mogu prijaviti na  meil office@akb.org.rs

 

Advokatska komora Beograda

 

Štampa vesti