(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA PONAŠANJA U SUDU ZA VREME VANREDNE SITUACIJE

Poštovane kolege,

U prilogu se možete upoznati sa aktima sudske uprave povodom načina rada u uslovima vanredne situacije i to:

-Pravilima ponašanja zaposlenih i stranaka u Višem sudu u Beogradu Su-1 148/2020 od 06.07.2020.godine

-Pravilima ponašanja zaposlenih i stranaka u Prvom osnovnom sudu u Beogradu Su-1 388/20-1 od 06.07.2020.godine

AK Beograda

Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u Višem sudu u Beogradu Su-1 148/2020 od 06.07.2020.godine

Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u Prvom osnovnom sudu u Beogradu Su-1 388/20-1 od 06.07.2020.godine

Štampa vesti