(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O PROMENI RADA TREĆEG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU

Poštovane kolege

Obaveštavamo Vas da će se počev od 08.06.2020.godine suđenja u parničnom odeljenju Trećeg osnovnog suda u Beogradu održavati u novoj zgradi na Novom Beogradu, ul.Tošin bunar br.274g.

Izuzetak su samo 6.veće sudije Dabić Maje i 16.veće sudije Pavlović Žaka, koji će i dalje postupati na dosadašnjoj adresi – Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.16.

Služba prijema, informacije o predmetima, izdavanje potvrda i uverenja, kao i razgledanje spisa i dalje će se obavljati na dosadašnjoj adresi – Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.16, osim razgledanja spisa u parničnoj materiji koje će se obavljati u novoj zgradi na Novom Beogradu, ul.Tošin bunar br.274g.

U novoj zgradi na Novom Beogradu, ul.Tošin bunar br.274g nalaziće se i deo sudske uprave koji preduzima radnje u skladu sa Sudskim poslovnikom, kao i parnična pisarnica u sklopu koje će biti omogućeno razgledanje spisa.

U prilogu se možete upoznati sa Saopštenjem predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu od 02.06.2020.godine

AK Beograda

OBAVEŠTENJE O PRESELJENJU PARNIČNOG ODELJENJA TREĆEG OSNOVNOG SUDA POČEV OD 08.06.2020.GODINE

Štampa vesti