(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA

Poštovane kolege,

             Ugovoreno je kolektivno osiguranje od profesionalne odgovornosti bez posrednika koje je 30% jeftinije, a do umanjenja iznosa premije sa 4.260,00 RSD na 3.000,00 RSD je došlo iz razloga sa kojima se možete upoznati u dopisu koji se nalazi u prilogu.

Kao rezultat pregovora polisom je pokrivena i gruba nepažnja advokata što do sada nije bio slučaj, a kolegama koji su u međuvremenu uplatili premije u iznosu 36 EURA, razlika od 12 EURA biće proknjižena kao avansna uplata dela polise za narednu godinu.

Pozivam Vas da proverite kada Vam ističe osiguranje od profesionalne odgovornosti i da blagovremeno uplatite iznos od 3.000,00 RSD  na račun AK Beograda 200-2359850101862-45 sa pozivom na broj Vaše advokatske legitimacije ili neposredno na blagajni AK Beograda, ul.Dečanska br.13.

U slučaju da ne možete utvrditi tačan datum isteka Vašeg osiguranja ili tačan iznos Vašeg  duga, pozivam Vas da kontaktirajte Službu računovodstva AK Beograda na telefon 011-3237-082.

 

                                                                                                               PREDSEDNIK

                                                        ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                                     Jugoslav Tintor, advokat

OSIGURANJE

Štampa vesti