(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE
O ORGANIZOVANJU OBUKE IZ OBLASTI ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA

OBAVEŠTENJE
O ORGANIZOVANJU OBUKE IZ OBLASTI ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA

Poštovane koleginice i kolege,
Obaveštavamo Vas da Advokatska komora Beograda organizuje obuku iz oblasti Elektronskog fakturisanja, a povodom primene Zakona o elektronskom fakturisanju za obveznike koji vrše isporuku dobara ili pružanje usluge subjektima javnog sektora i javnim preduzećima, počev od 01.maja 2022.godine.

Obuka je namenjena advokatima koji pružaju pravnu pomoć subjektima javnog sektora (čl.2. st.1. t.2. Zakona o elektronskom fakturisanju – direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstva i javna preduzeća), bez obzira da li su obveznici PDV i bez obzira na način oporezivanja.
Obuka obuhvata sledeće teme:

  • Zakon o elektronskom fakturisanju (pojmovi, obaveze i rokovi)
  • Rad na portalu e-fakture

Obuka će se organizovati u grupama od najviše 30 učesnika.
Pozivamo zainteresove advokate da se prijave za obuku na e-mail adresu: office@akb.org.rs
Uz prijavu je potrebno dostaviti sledeće podatke:

  1. Ime i prezime
  2. Broj legitimacije
  3. Telefon
  4. E-mail adresu

Termin održavanja obuke će biti objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda, s tim da će u zavinosti od broja zainterovanih advokata biti određeni dodatni termini.

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Štampa vesti