(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ODLUKA AK SRBIJE O JEDNODNEVNOJ OBUSTAVI RADA ADVOKATA ZA PONEDELJAK 01.10.2018. GODINE

Poštovane koleginice i kolege,

Organizuje se jednodnevna obustava rada advokata na celoj teritoriji Republike Srbije u ponedeljak 01.10.2018., kao izraz nezadovoljstva advokature zbog izostanka vidljivih pomaka i konkretnih rezultata u rasvetljavanju krivičnih dela napada na advokate.

Ovim protestom  skrećemo pažnju javnosti da tužilaštvo i policija koji su isključivo odgovorni za sprovođenje istrage i otkrivanje izvršilaca krivičnih dela već duži niz godina nemaju odgovarajući učinak i pokazuju veliku inertnost prilikom preduzimanja istražnih radnji kada je reč o krivičnim delima koja su izvršena prema advokatima u vršenju advokatske službe.

Advokatska komora Srbije izražava nezadovoljstvo zbog postupanja Republičkog javnog tužilaštva koje je zbog navodne zaštite interesa istrage ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića prekinulo komunikaciju sa predstavnicima Advokatske komore Srbije.

Advokatska komora Srbije ovakvo postupanje  ocenjuje kao pokušaj prikrivanja izostanka rezultata i nepoštovanje postignutog dogovora da se advokatura redovno obaveštava o toku ove istrage.

Ovim protestom advokatura Srbije podseća javnost na neophodnost delotvorne zaštite advokata u vršenju advokatske službe što je neophodna pretpostavka za  funksionisanje pravosuđa u svakoj pravnoj državi.

Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati  na  ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese  pred sudovima, NEĆE pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, NEĆE pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima i NEĆE pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, OSIM u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora.

Tokom obustave rada advokati ĆE dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja.

Pod radnjama koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova podrazumevaju se: podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu.    

U prilogu objavljujemo odluku AK Srbije o jednodnevnoj obustavi rada 01.10.2018.   

S poštovanjem

 Advokatska komora Beograda 

 

ODLUKA AKS 

Štampa vesti