(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
POZIV ADVOKATIMA I PRIPRAVNICIMA DA SE PRIJAVE KOMORI ZA VAKCINACIJU PO UBRZANOJ PROCEDURI

Poštovane kolege,

Imajući u vidu da je AK Beograda kontaktirao veći broj članova koji se interesuju  da li je Komora nešto preduzela kako bi se obezbedilo vakcinisanje advokata uz argument da advokatura kao profesija zaslužuje prioritet prilikom imunizacije imajući u vidu epidemiološki rizik kojem se advokati i advokatski pripravnici svakodnevno izlažu, obaveštavamo Vas da je AK Beograda u saradnji sa Gradskom upravom Grada Beograda organizovala mogućnost zakazivanja termina za imunizaciju svih zainteresovanih članova AK Beograda – advokata, pripravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama, po proceduri koja se primenjuje u odnosu na sve rizične grupe.

Pozivamo sve advokate, advokatske pripravnike i lica zaposlena u advokatskim kancelarijama u Beogradu koji su zainteresovani za postupak ubrzane imunizacije da se najpre prijave preko portala e-uprave kako bi ih sistem registrovao, a zatim da se prijave AK Beograda na email adresu office@akb.org.rs, uz navođenje imena i prezimena, sedišta kancelarije, mobilnog telefona, e-maila i vrste vakcine koju žele da prime.

Nakon dostavljanja prijava sačinjavaće se objedinjene tabele prijavljenih prema vrsti proizvođača vakcije, nakon čega će AK Beograda dostaviti podatke o prijavljenim Gradu Beogradu, a nakon dobijanja podataka o potvrdi termina za vakcinacije po proceduri predviđenoj za rizične grupe, AK Beograda će o datumu i vremenu vakcinacije obavestiti svakog od prijavljenih članova.

AK Beograda je na ovaj način pružila mogućnost svim svojim članovima koji to žele da se vakcinišu po tzv.“ubrzanoj proceduri“, jer su prema svim kriterijumima advokati i advokatski pripravnici izloženi velikom epidemiološkom riziku zbog čega advokatura mora imati tretman rizične grupe na isti način kao i druge pravosudne profesije.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

IMUNIZACIJA

Štampa vesti