(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
POZIV SVIM ADVOKATIMA-ČLANOVIMA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA DA SE PRIJAVE ZA PREUZIMATELJE PREDMETA ADVOKATSKIH KANCELARIJA ADVOKATA U ODNOSU NA KOJE JE UTVRĐEN PRESTANAK PRAVA NA BAVLJENJE ADVOKATUROM.

U sprovođenju postupka brisanja advokata zbog neizmirenih materijalnih obaveza prema Advokatskoj komori Beograda, u skladu sa odredbama čl.83 st.1. tač.8 i st.2 i 3 Zakona o advokaturi i čl.244. st.4 Statuta AK Srbije, na osnovu odluke Upravnog odbora AK Beograda br.10619/2021 od 08.12.2021. Advokatska komora Beograda upućuje POZIV svim advokatima-članovima Advokatske komore Beograda da se prijave za preuzimatelje predmeta advokatskih kancelarija advokata u odnosu na koje je utvrđen prestanak prava na bavljenje advokaturom.

Rok za prijavu ističe 11.02.2022.  

Štampa vesti