(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PREDAVANJA ZA ADVOKATE U PERIODU OD 10.05.2018.-10.06.2018. U PROSTORIJAMA ADVOKATSKE AKADEMIJE

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će u periodu 10.05.2018 – 10.06.2018.godine u prostorijama Advokatske akademije – Beograd, Dečanska 13 – VI sprat biti organizovano sedam predavanja za advokate:

                                             11.maj 2018.godine u 17,00

“Novi ugovori u međunarodnoj trgovini i novi oblici poznatih ugovora”
predavač Dr.Miroslav Paunović, advokat iz Beograda

                                              14.maj 2018.godine u 17,00
“Korporativno upravljanje i odgovornost direktora”
predavač Ljubica Tomić advokat iz Beograda

                                             18. maj 2018.godine u 17,00
“Ugovori, zaključenje, modifikacija i prestanak ugovora, uz ostvrt na institute ugovorne kazne i odustanice”
predavač Nenad Vojnović advokat iz Beograda

                                             24.maj 2018.godine u 17,00
“Zaštita prava na pravično suđenje u krivičnom postupku”
predavači Jugoslav Tintor i Aleksandar Popović, advokati iz Beograda i Žarko Marković, pravni savetnik Kancelarije OEBS-a u Beogradu

                                              25.maj 2018.godine u 17,00
“Nasilje u porodici-građansko-pravni aspekti”
predavač Petar Učajev advokat iz Beograda

                                               1.juni 2018.godine u 17,00
“Osnovni pravni termini na engleskom jeziku”
predavač Dr.Gordana Mitrović advokat iz Novog Sada

                                               8.juni 2018.godine u 17,00
“Kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava u praksi”
predavač Svetlana Strunić advokat iz Beograda.

Učešće na predavanju potvrđuje se na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Štampa vesti