(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PRODUŽENJE SARADNJE AK BEOGRADA SA OPŠTOM BOLNICOM «AURORA» I USPOSTAVLJANJE  SARADNJE AK BEOGRADA SA OPŠTOM BOLNICOM  « MEDIGROUP» I OPŠTOM BOLNICOM «ACIBADEM BEL MEDIC»

Poštovane koleginice i kolege,

Upravni odbor Advokatske komore Beograda doneo je odluku da se  produži saradnja sa Opštom bolnicom «AURORA», kao i da se uspostavi  saradnja sa Opštom bolnicom     «MEDIGROUP»  i Opštom bolnicom «ACIBADEM BEL MEDIC»  u pogledu mogućnosti pregleda i lečenja svih članova AK Beograda i članova njihovih porodica   pod privilegovanim uslovima.

Na osnovu odluke Upravnog odbora zaključen je Ugovor sa Opštom bolnicom «AURORA» za period od  05.04.2022. do 05.04.2023.godine, dok je sa Opštom bolnicom «MEDIGROUP»  i Opštom bolnicom «ACIBADEM BEL MEDIC»  zaključen Ugovor za  period od 10.05.2022. do 10.05.2023.godine, u kom periodu je omogućeno svim advokatima i advokatskim  pripravnicima članovima AK  Beograda, kao i  članovima njihovih porodica da ostvare  popust na lekarske preglede neograničen broj puta u toku godine.

Bolnica «AURORA» je privatna zdravstvena ustanova koja raspolaže stručnim timom od 73 stalno zaposlena i 432 konsultanta iz svih oblasti medicine, nalazi se u krugu Kliničkog centra Srbije i otvorena je 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Bolnica «AURORA» raspolaže kol centrom koji je aktivan 24 časa i pruža mogućnost zakazivanja pregleda u terminu kada pacijentu odgovara (popodnevni sati, vikend), kao i pregled bilo kog specijaliste  u zakazanom terminu  bez čekanja. Svi nalazi i rezultati  šalju se na mejl adresu ili se mogu lično preuzeti u bolnici «AURORA».

Bolnica «MEDIGROUP» je  privatna zdravstvena ustanova u čijem sastavu se nalazi deset domova zdravlja, dve specijalističke i jedna opšta bolnica, raspolaže kol centrom koji pruža mogućnost zakazivanja pregleda u terminu kada pacijantu odgovara u okviru redovnog radnog vremena, kao i pregled specijaliste u zakazanom terminu bez čekanja.

Bolnica «ACIBADEM BEL MEDIC»  je privatna zdravstvena ustanova, koja raspolaže stručnim timom od   400 stalno zaposlenih i 400 konsultanata iz svih oblasti medicine, na pet lokacija u Beogradu, raspolaže kol centrom koji je aktivan 24 časa i pruža mogućnost zakazivanja pregleda u terminu kada pacijentu odgovara (popodnevni sati, vikend), kao i pregled bilo kog specijaliste  u zakazanom terminu  bez čekanja

Na ovaj način je svim zainteresovanim članovima AK Beograda – advokatima i advokatskim pripravnicima i članovima njihovih porodica obezbeđena posebna pogodnost da mogu koristiti zdravstvene usluge bolnica «AURORA», «MEDIGROUP» i  «ACIBADEM BEL MEDIC» pod privilegovanim uslovima tako što imaju mogućnost da obave sistematski pregled ili specijalističke preglede po povlašćenim cenama koje su višestruko niže od redovnih cena pregleda, kao i pravo da koriste zdravstvene usluge po povlašćenim cenama u više navrata – neograničeni broj puta. Očekujemo da će ova mogućnost unaprediti opšte zdravlje advokata jer će ih motivisati da zdravlje češće kontrolišu, kao i da će poboljšati materijalni položaj advokata, jer će na osnovu ugovora o saradnji AK Beograda i opštih bolnica «AURORA», «MEDIGROUP» i  «ACIBADEM BEL MEDIC» advokati ostvariti značajnu uštedu prilikom plaćanja medicinskih pregleda i medicinskih intervencija.

U prilogu se možete upoznati sa tabelama  programa sistematskih pregleda  i opcionim specijalističkim pregledima u opštim bolnicama «AURORA», «MEDIGROUP» i  «ACIBADEM BEL MEDIC», kao i uslovima pružanja usluga.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Momčilo M. Bulatović, advokat

AURORA

MEDIGROUP

ACIBADEM BEL MEDIC

Štampa vesti