(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PROMENA REŽIMA ZA POSETE U OKRUŽNOM ZATVORU BEOGRAD I SITUACIJE DO KOJIH DOLAZI U PRITVORSKIM PREDMETIMA

PROMENA REŽIMA ZA POSETE U OKRUŽNOM ZATVORU BEOGRAD I SITUACIJE DO KOJIH DOLAZI U PRITVORSKIM PREDMETIMA                                                              

            Od kada je proglašeno vanredno stanje ograničeno je pravo posete pritvorenicima, tako što je određeno maksimalno trajanje od 15 minuta, uz posedovanje zaštitnih sredstava. Poseta u trajanju od 15 minuta ne može biti u funkciji pripreme odbrane, jer je prekratka. Obaveštavamo Vas da je iz razloga sprečavanja mogućeg širenja epidemije „COVID – 19“ u penalnim uslovima, počev od 26.03.2020.god. izmenjen režim poseta pritvorenicima, kako bi se rizik od prenošenja virusa sveo na najmanju moguću meru.

Imajući u vidu da je pretpostavka za pripremu odbrane neometana komunikacija branioca i okrivljenog u tzv.“otvorenoj poseti“ u razumnom trajanju, kao i da je prilikom ovih poseta izloženost riziku od prenošenja virusa najveća, advokati će moći posetiti klijenta, samo ako u narednih 7 dana imaju zakazano suđenje u pritvorskom predmetu, ali u maksimalnom trajanju od 30 minuta i uz mogućnost da u tom periodu od sedam dana koriste pravo na posetu svakog dana. Prilikom odlaska u posetu potrebno je imati zaštitna sredstva – masku i rukavice.

Sve druge posete u predmetima u kojima nisu zakazana suđenja ili istražne radnje u narednih sedam dana, advokati će moći obaviti kao tzv.“zatvorene posete“ – preko zaštitnog stakla uz telefonsku slušalicu – u maksimalnom trajanju od 15 minuta. Preporučujemo kolegama da u ove posete odlaze samo u slučajevima kada procene da je to zaista neophodno.

Ova izmena uvedena je nakon stručne procene potencijalnih rizika po pritvorenike, imajući u vidu aktuelnu fazu širenja zaraze u kojoj se očekuje nagli porast broja slučajeva. Izmenjenim režimom pokušava se umanjiti frekvencija poseta na najmanji mogući nivo, uz očekivanje da ovaj režim neće trajati duži vremenski period.

Ovim putem Vas obaveštavamo da je uočeno da se ne održavaju svi glavni pretresi u pritvorskim predmetima. Naime, ukoliko postupajući sudija spada u neku od tzv. „rizičnih grupa“ (stariji od 60 godina ili hronični zdravstveni problemi) i izabere „rad od kuće“, pretresi u njegovim predmetima se odlažu. Pored toga, primećeno je da dolazi do odlaganja i u pritvorskim predmetima sa više okrivljenih u kojim broj lica u sudnici uvećava rizik od širenja zaraze, zbog čega neke sudije odlažu suđenja pozivajući se na odluke Vlade RS u uslovima vanrednog stanja. Kako je reč o pojedinačnim slučajevima za koje je utvrđeno da nisu rezultat neke opšte odluke preporučujemo kolegama da se pojave u sudu, s tim da znaju da će sudska straža dopustiti ulazak u zgradu samo za suđenja koja će se toga dana održati. Ovakva situacija je očekivana jer ne postoji mehanizam koji bi uredio postupanje sudija na jednoobrazan način, obzirom da se preporuka Ministarstva pravde ili uputstvo Visokog saveta sudstva prepoznaje kao mehanizam koji dovodi u pitanje sudsku nezavisnost.

AK Beograda preporučuje kolegama koje ne žele da se dolaskom u zgradu suda izlažu riziku da iskoriste neki od brojnih opravdanih razloga u ovakvim vanrednim okolnostima, kao i da kolege koje se suoče sa problematičnom situacijom o tome informišu komoru kako bi mogli preduzeti odgovarajuće mere da se uzroci takvih situacija u budućnosti otklone.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

PROMENA REŽIMA ZA POSETE U OKRUŽNOM ZATVORU BEOGRAD I SITUACIJE DO KOJIH DOLAZI U PRITVORSKIM PREDMETIMA     

  

Štampa vesti