(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
S A O P Š T E NJ E

SAOPŠTENJE

Upravni odbor Advokatske komore Beograda  se ograđuje od rada članova Advokatske komore Beograda  koji su imenovani odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 771/2021 od 24.06.2021.godine kao članovi radne grupe Ministarstva pravde za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Navedeni članovi Advokatske komore Beograda nisu legitimni predstavnici Advokatske komore Beograda, jer je Skupština Advokatske komore Beograda donela odluku  broj 4771/2021 od 05.06.2021.godine da ne učestvuje u radu navedne radne grupe, pa je njihov izbor, ukoliko je isti i  izvršen, učinjen mimo volje članova Advokatske komore Beograda, koja kao najveća komora u sastavu Advokatske komore Srbije i te kako ima interes da učestvuje u radu  radne grupe, ali samo i jedino preko legalno izabranih predstavnika.

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Štampa vesti