(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPŠTENJE

Povodom javnih istupa pojedinih članova Advokatske komore Beograda na društvenim mrežama i javnim platformama Upravni odbor Advokatske komore Beograda daje sledeće

S A O P Š T E NJ E

Poštovane kolege,

Poštujemo prava na kritičko mišljenje, slobodni smo za sve sugestije  i predloge svih kolega koje žele dobro advokaturi.

Sa druge strane, očekujemo da sve kolege, pa i one kolege koje su  godinama bile na našim mestima, uključujući i gospodina Dragoljuba Đorđevića, poštuju Kodeks profesionalne etike advokata  i da se kolegama obraćaju na način kako dolikuje  intelektualcima, a ne na način kojim se kolege vređaju, ponižavaju i degradiraju.

Napominjemo da su sve sednice Upravnog odbora javne i da sve zainteresovane kolege mogu prisustvovati sednici i dati svoje predloge, izneti kritike i tako  aktivno učestovati u radu Advokatske komore Beograda.

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Beograda

Saopštenje

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Štampa vesti