(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPŠTENJE

Povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kome je tužilaštvo izrazilo zabrinutost  zbog toga što je deo sadržaja strogo poverljive beleške koje je tužilaštvo dobilo od Ministarstva unutrašnjih poslova objavljeno u pojedinim medijima, čime je prekršen Zakon  o tajnosti  podataka, za šta je kao odgovoran označen advokat Zdenko Tomanović, Advokatska komora Beograda daje sledeće

S A O P Š T E NJ E

Advokatska komora Beograda poziva sve državne organe da se uzdrže od izjava koje bi mogle biti shvaćene  kao pritisak na rad advokata, kao i na nezavisnost i samostalnost advokature kao ustavne kategorije.

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Beograda

Saopštenje

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Štampa vesti