(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPSTENJE ZA JAVNOST AK BEOGRADA POVODOM NAPADA NA ADVOKATA GORANA PETRONIJEVIćA I SUDIJU NOVICU PEKOVIćA

S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

Advokatska komora Beograda najoštrije osuđuje napad grupe huligana na advokata Gorana Petronijevića i sudiju Novicu Pekovića i zahteva od organa krivičnog gonjenja da bez odlaganja preduzmu sve mere iz okvira svojih nadležnosti kako bi počinioci ovog zločina bili identifikovani i krivično-pravno sankcionisani.

  Smatramo da napad na svakog našeg kolegu predstavlja napad na sve nas, kojim se pokušava zastrašiti advokatura kao samostalna i nezavisna profesija.

Advokatska komora Beograda je u više navrata ukazivala javnosti na važnost sprovođenja potpune i delotvorne istrage u slučajevima napada na advokate koji moraju uživati jednaku krivično-pravnu zaštitu kao sudije i javni tužioci.

Ovaj slučaj obesnog napada grupe huligana na advokata i sudiju u sred Beograda i nanošenje teških telesnih povreda predstavlja jasnu sliku ugroženosti i advokata i sudija i javnih tužioca, imajući u vidu odgovoran posao koji obavljaju u vršenju pravde.  

Zbog toga je neophodno da odgovor države u slučajevima ovakvih napada bude jasan i da pošalje poruku svakom ko misli da može napasti nekog od nas i proći nekažnjeno.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

SAOPŠTENJE AK BEOGRADA

Štampa vesti