(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Specijalni dodatak „ADVOKAT“ u okviru Večernjih novosti

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je AK Beograda zaključila ugovor sa kompanijom „Večernje novosti“ da se objavi i specijalni dodatak na četiri strane pod nazivom „ADVOKAT“ koji se po izgledu neće razlikovati od same novine i koji će biti štampan u tiražu dnevnog lista i objavljen u elektronskom izdanju. 

Ideja je da dodatak obraćuje teme od značaja za advokaturu i probleme sa kojima se građani susreću u ostvarivanju i zaštiti svojih prava i sloboda u sudskim postupcima. AK Beograda je zadržala pravo izbora teme i obezbeđenja svih tekstova, koje pre objavljivanja obraćuje i novinarski tim Večernjih novosti, kako bi ih javnost bolje razumela. 

Cilj nam je da mnoga pitanja od značaja za funkcionisanje pravnog poretka približimo laičkoj javnosti kako bi građani Srbije bolje razumeli značaj advokature za uspostavljanje pravne sigurnosti i vladavine prava, što će doprineti i unapređenju ugleda advokature kao profesije.

Dana 27.05.2019.godine objavnjen je prvi specijalni dodatka „ADVOKAT“ sa čijom sadržinom se možete upoznati u prilogu. Obrađene teme su: Kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti „Aplikacija otklanja korupciju“, Problemi u praksi vezano za pritvor „Pritvor diktiraju mediji i stereotipi“, Novo krivičnoi delo napad na advokata „Napad na advokata je napad na pravosuđe“ i „Zaštićen branilac = sigurniji građani“, kao i Inicijativa za tonsko snimanje svih suđenja „Procesi brži i pošteniji uz tonsko snimanje“.

Predsednik AK Beograda

Jugoslav Tintor, advokat

ADVOKAT VEČERNJE NOVOSTI

Štampa vesti