(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
XXI SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „VEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA  I PREVARE U OSIGURANJU“

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i Traffic Safety Group organizuju XXI Simpoziujm sa međunarodnim učešćem „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“, koji će se održati  od 3. do 5.novembra 2022.godine, u hotelu Park, u Ivanjici.

Na simpozijumu će biti prezentovan veliki broj naučno-stručnih radova iz domena delovanja veštaka saobraćajno-tehničke struke i organizovana radionica Prevare u osiguranju. 

Tematske celine simpozijuma su: domen rada veštaka saobraćajno-tehničke struke, definisanje uzroka saobraćajnih nezgoda, propusti učesnika saobraćajnih nezgoda i opasna situacija, postupak veštačenja saobraćajnih nezgoda sa pešacima, primena savremenih softverskih alata za veštačenje saobraćajnih nezgoda, prevare u osiguranju (načini, vrste, teh. elementi, prepoznavanje), modeli sprečavanja prevara u osiguranju, procene štete i zaštite od prevara.

Zainteresovani advokati mogu da prijave rad, kao i učešće na simpozijumu na imejl adresu bbn@bbn.co.rs,  s tim da  se prijava rada može učiniti najkasnije do 01.jula 2022.godine.

U prilogu se možete upoznati sa pozivom za učešće i programom.

PRILOG

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA  

Ukoliko želite da prijavite rad, to možete učiniti slanjem apstrakta na imejl adresu: bbn@bbn.co.rs , najkasnije do 1. jula 2022. godine.

Potrebno je da zainteresovani advokati dostave prijavu za učešće na simpozijumu na imejl adresu: bbn@bbn.co.rs.

Štampa vesti